Aktywacja automatycznych transakcji – Automated Transactions – Smart Contracts

Zgodnie z zapowiedzią – Fundacja Infinity Economics, z blokiem 695640 aktywowała kolejną funkcjonalność blockchain – Automated Transactions.

Zautomatyzowane transakcje pozwalają na zaprogramowanie i wykonywanie inteligentnych kontraktów tzw. Smart Contracts.

Opis działania Automated Transaction Infinity Economics możecie przeczytać w oryginale tutaj:  http://www.infinity-economics.org/docs/feature_at.txt

Każdy, kto zna się na programowaniu będzie wiedział co to jest funkcja „if-then-else“ (jeśli, to, w przeciwnym razie), gdzie program wykonuje pewne określone zadania, jeśli spełnione są określone warunki.

Infinity Economics planuje stworzenie tzw. workbench (panelu warsztatowego) do tworzenia automatycznych transakcji (AT), posiadającego Compiler, Decompiler i inne przydatne narzędzia m.in. Hex-Converter, Debugger i wiele szablonów testowych. Workbench jest obecnie w fazie przygotowania i w przyszłości będzie podlegać ulepszeniom.

W przyszłość AT workbench Infinity Economics umożliwi uproszczenie stosowania inteligentnych kontraktów.

Czym są inteligentne kontrakty (Smart Contracts)?

Smart Contracts to „skomputeryzowane protokoły transakcji, spełniające warunki kontraktu“.

Kontrakt inteligentny przypomina umowę w świecie fizycznym, lecz posiada formę cyfrową i jest przedstawiony poprzez niewielki program komputerowy, zapisany i wykonywany w blockchain.

Ściślej mówiąc, inteligentny kontrakt to oprogramowanie, które zawiera zasady wypełnienia porozumienia, i realizuje je o ile spełnione zostaną uzgodnione warunki.

Co potrafią  inteligentne kontrakty?

Możliwości Smart Contracts i ich potencjał wykraczają poza zwykły transfer aktywów – mogą realizować transakcje w wielu obszarach: od procesów prawnych poprzez premie ubezpieczeniowe, crowdfunding, aż po wykorzystywanie pochodnych instrumentów finansowych. Kontrakty inteligentne posiadają zdolność oddzielania obszarów prawnych i finansowych wprowadzają uproszczenie i zautomatyzowanie procesów rutynowych i powtarzających się.

Rola adwokatów również mogłaby się zmienić w przyszłości, ponieważ kontrakty inteligentne zyskają na znaczeniu w takich zakresach jak zawieranie tradycyjnych umów i tworzenie elastycznych, inteligentnych wzorów umów. Poza tym zdolność kontraktów inteligentnych nie tylko do automatyzowania procesów, lecz również do sterowania zachowaniem i potencjałem poprzez audyty w czasie rzeczywistym i ocenę ryzyka, będzie korzystne dla spełnienia standardów compliance (zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń).

Historia inteligentnego kontraktu i jego sporządzanie 

Pojęcie inteligentnych kontraktów zaproponował jako pierwszy Nick Szabo w roku 1994. Szabo jest badaczem prawa i kryptografem, znanym ze stworzenia podstaw dla walut cyfrowych. Wtedy nie było jeszcze zainteresowania ani aktywności na polu inteligentnych kontraktów, ponieważ nie było żadnej cyfrowej platformy czy blockchain, który mógłby je wspierać.

W roku 2008 poprzez platformę blockchain stworzono kryptowalutę Bitcoin, która składa się z cyfrowej i zdecentralizowanej księgi, w której przechowywane są transakcję. Ta technologia umożliwiła wynalezienie inteligentnego kodu kontraktowego, za pomocą którego w blockchain mogą zostać umieszczone wszystkie warunki umowy. 

Na wykorzystywanie inteligentnych kontraktów pozwala teraz wiele platform. Najbardziej znaną, kojarzoną z inteligentnymi kontraktami jest prawdopodobnie Ethereum. Infinity Economics, to nowa technologia blockchain, która dzięki swojej platformie będzie w przyszłości odgrywać istotną rolę również w zakresie Smart Contracts.

Dzięki upowszechnieniu się Bitcoin i technologii blockchain, Smart Contracts stają się coraz bardziej popularne. Często opierają się one na cyfrowych walutach, aby uruchamiać płatności lub przystępować do automatycznych transakcji.

Wykorzystywanie inteligentnych kontraktów i blockchain

Blockchain, ze względu na bezpieczeństwo i niemożliwość wprowadzania zmian w zapisanych już w nim informacjach, idealnie nadaje się do zapisywania inteligentnych kontraktów. Inteligentne dane kontraktu szyfrowane są w jednej wspólnej księdze głównej, dzięki czemu niemożliwa staje się utrata zapisanej tak informacji.

Następną zaletą technologii blockchain w stosunku do inteligentnych kontraktów jest elastyczność. Programiści mogą w blockchain zapisać prawie wszystkie rodzaje danych i przy udostępnianiu Smart Contracts mają do wyboru wiele opcji przeprowadzania transakcji.

Oparte na blockchain Smart Contracts przyczyniają się do tego, aby różnego rodzaju transakcje –również handlowe, uczynić bardziej bezpiecznymi, skutecznymi i tańszymi.

Na przykład Cook County, w USA, w roku 2016 użyła technologii blockchain, aby stworzyć bazę danych w celu przenoszenia i śledzenia tytułów własności. Gdy odbywają się takie transakcje, kupujący otrzymuje dodatkowo do tradycyjnego, papierowego dokumentu cyfrowy token, który może być wykorzystywany jako tytuł własności.

Wiele branż mogłoby skorzystać na używaniu inteligentnych kontraktów opartych na blockchain np. jako części swoich łańcuchów dostaw. Automatyzacja procesów dokonywania płatności w służbie zdrowia może dzięki inteligentnym kontraktom zredukować naliczanie zawyżonych kosztów i zapobiegać oszustwom. Przemysł muzyczny mógłby przechowywać prawa autorskie w blockchain, a następnie wprowadzić Smart Contract, który gwarantowałby, że zostaną dokonane opłaty licencyjne, gdy muzyka będzie wykorzystywana do celów komercyjnych. Inteligentne kontrakty i blockchain mogłyby się przysłużyć przemysłowi motoryzacyjnemu, bo mogłyby zawierać dostępne w każdej chwili informacje o terminach serwisowania czy historię własności lub przebytych napraw czy wypadków.

Zalety i wady inteligentnych kontraktów

Wykorzystywanie inteligentnych kontraktów daje wiele potencjalnych korzyści biznesowych.

Opłacalność. Smart Contracts eliminują wiele kosztów eksploatacyjnych i pozwalają na oszczędzanie zasobów – również personalnych, na osobach potrzebnych do monitorowania postępów przedsięwzięcia.

Szybkość przetwarzania. Inteligentne kontrakty to zautomatyzowane procesy i w większości przypadków mogą wyeliminować angażowanie ludzi oraz zwiększyć szybkość przeprowadzania ustalonych w kontrakcie transakcji biznesowych.

Autonomia. Kontrakty inteligentne realizowane są automatycznie poprzez sieć, przez co wyeliminowana zostaje konieczność, a tym samym związane z nią ryzyko, aby w realizacji inteligentnych kontraktów brały udział osoby czy podmioty trzecie.

Rzetelność. Dane zapisane w blockchain nie mogą zostać zmienione albo usunięte. Gdy jedna strona umowy nie wypełni swoich zobowiązań, pozostałe strony będą chronione przez warunki inteligentnego kontraktu. Zautomatyzowane transakcje eliminują też ryzyko wystąpienia potencjalnych błędów ludzkich i gwarantują  dokładność w realizacji umów.

Smart Contracts mają również wiele potencjalnych wad. Brak międzynarodowych przepisów, które skupiałyby się na blockchain, kryptowalutach i inteligentnych kontraktach, utrudnia monitorowanie tych technologii w gospodarce globalnej.

Smart Contracts ze swoimi prawdziwymi i rzeczywistymi zastosowaniami, to przyszłość, której doświadczamy już dziś. Przed nami jeszcze pokonanie przeszkód prawnych i zwiększenie akceptacji przez użytkowników.

Podsumowanie

Infinity Economics odegra tu zapewne wielką rolę, gdyż Infinity Economics Platform (IEP) stale tworzy i udoskonala istniejące oraz nowe technologie blockchain, tworząc efektywną i wielozadaniową platformę do zdecentralizowanej ekonomii cyfrowej.

Dzięki stworzeniu wszechstronnego serwisu i transgranicznego, zdecentralizowanego ekosystemu finansowego, jak również cyfrowej ekonomii, IEP otworzyła furtkę dla konsumentów, handlowców, inwestorów oraz instytucji finansowych, gotowych by wkroczyć w rosnącą cyfrową gospodarkę.

  Data: Maj 3rd, 2018

  Autor: Super Redaktor

  Komentarzy: